Paus med "Mummel" före genomgång av vattendraget

Paus med "Mummel" före genomgång av vattendraget